Onze missie

DevLab Academy

Stichting DevLab Academy erkent dat voor de banen van de toekomst in toenemende mate technologische competenties vereist zijn zoals ICT, elektronica en software (programmeren).

Door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met deze technologieën zorgen we dat de bekendheid hiermee toeneemt en laten we zien dat techniek ook leuk en toegankelijk is voor iedereen. Hierdoor zullen meer jongens en meisjes kiezen voor een bètarichting en uiteindelijk voor een technische opleiding.

Als dat lukt, is onze missie geslaagd!

Werkwijze

Door het opzetten van samenwerkingsverbanden
kan veel bereikt worden.

Door technische kennis vanuit het bedrijfsleven, didactische kennis vanuit lerarenopleidingen en kennis van curriculumontwikkeling vanuit scholen te combineren, worden nieuwe initiatieven geboren. Het streven is altijd een duurzaam samenwerkingsverband zodat de kennis zich kan blijven ontwikkelen.

De eerste stap die we in deze missie hebben gemaakt, is de introductie van micro:bit in Nederland. Een geweldig initiatief dat in het voorjaar van 2016 is gelanceerd door de BBC en vele partners waarbij alle 11 jarigen in de UK (ca. 780.000) een micro:bit hebben gekregen via de scholen (75% van de scholen in de UK zijn aangesloten). De Micro:bit Education Foundation is opgericht in de UK om het gedachtengoed verder de toekomst in te dragen en te coördineren bij de introductie in diverse andere landen. DevLab Academy is hiervoor al vanaf 2016 als country partner verbonden aan de Foundation met als doel het gebruik van micro:bit in Nederland te stimuleren.

Cursus programmeren

Computational thinking

DevLab Academy heeft een cursus ontwikkeld voor leerkrachten en docenten waarin kennis wordt gemaakt met de grondbeginselen van het programmeren. Programmeren als een hulpmiddel voor het ontwikkelen van computational thinking denkstrategieën. Wat is programmeren en wat zijn de belangrijkste programmeer-principes. In enkele lesblokken worden alle drempels weggenomen om jezelf in dit vakgebied te ontwikkelen.

Ontwikkeling lesmateriaal

In diverse samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, opleidingen en scholen (docenten/leerkrachten) zijn diverse lesseries ontwikkeld die in de klas gebruikt kunnen worden.

Het Lesmateriaal is te bestellen bij Kiwi Electronics

Activiteiten

In de afgelopen jaren zijn diverse activiteiten georganiseerd om de aandacht voor techniek te vergroten en scholen en docenten te helpen om hiermee ook in de klas aan de slag te gaan. Een greep:

Workshops

Workshops voor het leren programmeren en kennismaking met micro:bit.

Pilots

Pilots voor het testen en verbeteren van lesmateriaal.

Train-de-trainer

Train-de-trainer sessies om technische professionals op te leiden om docenten en leerkrachten te helpen met hun technieklessen.

Muur

‘Muur’ van 1000 maakprojecten waarin 24 scholen deelnamen, is gebruikt voor de opening van de Dutch Technology Week.

Make-athon

‘Make-athon’ waarin een ketting van Rube Goldberg Machines werden gebouwd.

Contact

Zoek je contact voor meer informatie of een nieuwe samenwerking, gebruik dan het contactformulier.